SELECT * FROM ficha WHERE (YEAR(fecha_inicio)<=1970 AND YEAR(fecha_fin)<=1970)

Signatura: 0015-01 CF, 27v-28v

Data: 1970-11-16

ID 10825 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Kale-garbitzaileri ordaintzea # 3. hiruhilabeteko kontuak onartzea # Ura xukatzeko ponpa erostea # Anbulatoriorako errezela berriak jartzeko kontratazioa # 15 eta 11 Poligonoen artean hodia jartzearen berri ematea # Bilbaoko DepuraciĆ³n de Aguas, S.A. enpresak aurkeztutako aurrekontua onartzea # Andel berriaren eta banatze hodiaren zabaltze lanei buruzko kenkariren azalpena # 24 eta 25 Poligonoen Konpentsazio Batzordearen eraketa behin-behingoz onartzea # Premiazkoa: Kredituen Aldaketaren 3. espedientea onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 23v-24r

Data: 1970-10-25

ID 10809 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Udal-hauteskundeak: berritu behar diren zinegotzien zerrenda.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 22r-23r

Data: 1970-10-17

ID 10808 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Fleming eskoletako lan osagarrien proiektua onartzea # Argiteria publikoaren handitze eta hobekuntza proiektua onartzea # 27 Poligonoko Antolamendu Plana onartzea # 12 Poligonoko birlurzatitze espedientea hastea # 24/25 Poligonoko Antolamenduan egin beharreko lanei buruzko akordioa # Sandra herri-bidea konpondu eta hobetzeko diru-laguntza ematea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 20r-21v

Data: 1970-09-14

ID 10807 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Estalitako Plazan eraiki diren bainuen, anbulatorioaren eta kioskoaren arreta-zerbitzua esleitzeko baldintza-agiria onartzea # Estolderiaren inguruko akordioa berrestea # Fleming eskoletako lanen kitapena # Aldundiak Amasa-Villabonarako onartu dituen obren inguruko akordioa: saneamendu lanak, Fleming eskoletan egiteko lanak eta zaborren errausketa-labeari buruzkoak # 11 Poligonoaren urbanizazio lanetarako Azkue S.A.-k egin duen proposamena onartzea, baldintza batzuekin # Plaza Estalian egin diren anbulatorio, komun publiko eta mediku etxe lanak obra berri bezala aitortzea # Gauzain lanposturako aurkeztu den instantzia bakarra onartzea # Beotegi iturburuko ponpaketa lanen aurrekontuaren onarpena gerorako uztea # Amasa Villabonako saneamendu lanen aurrekontua onarpen eta kitatzea # 1.go eta 2. hiruhilabeteetako kontuak onartzea # Kredituen Aldaketa espedienteak onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 19r-19v

Data: 1970-07-01

ID 10806 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

11 Poligonoko urbanizazio proiektua behin-behingoz onartzea # 11 Poligonoko birlurzaitze proiektua behin-behingoz onartzeko eskaera # 1969ko udal kontuak onartzea # Bihotz Sakratua Batxiller eskolari diru-laguntza ematea # 27 Poligonoaren hiri-antolamenduko plan partzialaren behin-behingoz onartzea # Fleming eskoletan egin den eraikuntza lanen kitapena gerorako uztea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 17v-18v

Data: 1970-06-27

ID 10803 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Udal-idazkari eta Udal-gordailuzainaren soldatak hobetzeari buruz Alkateak egin duen eskaera onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 14r-14v

Data: 1970-06-01

ID 10801 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Kredituen Aldaketa Espedientea onartzea # 19 Poligonoan eraikitzeko baimenak ematea # Umeen Eskola Nazionaleko garbitzaileari soldata igotzea # Fleming Eskoletako plazaren saneatze lanak burutzea # Udal zerbitzuak, Bake Epaitegia eta abar Probintzia Arielen etxean jartzea # Zabor-bilketan plastikozko poltsak erabiltzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 12v-13v

Data: 1970-05-04

ID 10799 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Hoditeriaren eta ur andelaren lanetan eman den prezioaren igoera onartzea, hainbat zehazpenekin # Udal langileen ez-ohiko orduen kitapena # Construcciones Urruzola S.A.ren kitapenen bi ordainagirien ezeztatze eskaera ez onartzea # 11 Poligonoaren urbanizazio proiektua onartzea # 11 Poligoniaren birlurzatitzea onartzea # Udaltzain, Gauzain eta Kale-garbitzaile lanpostuak hutsik daudela adierazi eta betetzeko deialdia egitea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 11r-12r

Data: 1970-03-16

ID 10797 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

1970rako aurrekontua onartzea # Ormaiztegiko Jauregui S.A. enpresaren eskaintza onartzea, Udaletxe berrirako apalen eraikuntza egiteko # Santiako Eskolako batzordearei diru-laguntza ematea # 1/69 Ez-ohiko Aurrekontuko Kredituen Aldaketa espedientea onartzea # Foru Aldundiari eskerrak ematea, Eskualdeko Eskolarako emango duen laguntzagatik # Eskualdeko Eskolaren eraikitze lanen proiektu teknikoaren proposamena gerorako uztea # Amasako saneamendu lanen proiektua onartzea eta Aldundiari diru-laguntza eskatzea # Postetxerako behin-behineko lokala uztea.

akta Ikusi Fitxa

Signatura: 0015-01 CF, 7r-10r

Data: 1970-02-11

ID 10794 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Udaletxeko hobekuntza lanen enkante eskritura sinatzea # 24/25 Poligonoko Konpentsazio Batzordean parte harzea eta bere estatutuak onartzea # Udal ordainarazpenen ordenantzen aldaketa gerorako uztea # Udal langileei soldata hobetzea # Udal zergak ordaindu ez dituztenei ordaindu ditzatela eskatzea # Gauzain posturako azaldu den eskaera bakarra onartzea # Fleming eskolako parkearen hobekuntza eta handitzea gerorako uztea # Ur hornidura eta andelaren handitze lanen likidazioa gerorako uztea.

akta Ikusi Fitxa

Signatura: 0015-01 CF, 10r-10v

Data: 1970-02-11

ID 10795 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Udal kontuak onartzea # 1969ko aurrekontua onartzea # Jose Maria Saisainek, Udalak garaje baten obra baimena ez emateagatik jarritako helegitearen jakinarazpena.

akta Ikusi Fitxa

Signatura: 0015-01 CF, 5v-6v

Data: 1970-01-12

ID 10791 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Udaletxeko hobekuntza lanen esleipena # Amasamendiko baso prokuktuen salmentaren esleipena, Erdiko Mintegiarenak # 24/25 Poligonoko Konpentsazioa Batzordean parte hartu eta bere estatutuak onartzea # Osasun Zentruko hoditeria proiektua aldatzea # Probintzia Arielen etxea moldatzea udal zerbitzuetarako, udaletxeko obrak direla eta # 11 Poligonoaren birlurzatitzea # 12 Poligonoaren birlurzatitze eta urbanizazio lanei buruzko erabakia gerorako uztea # Udal langileen soldaten hobetzea gerorako uztea.

akta Ikusi Fitxa

Signatura:

Data: 1970 / 1970

ID 185 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa

Signatura:

Data: 1970 / 1970

ID 186 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa

Signatura:

Data: 1970 / 1970

ID 187 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 0000 - No Hay Proyecto

Data: 1970 / 1970

ID 253 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 0020 - 18

Data: 1970

ID 441 Sailkapena: Zerbitzuak - Gizarte ongizatea eta benefizientzia - Erregistroak - 3.7.5.

Herriko txiroen erroldan sartzeko eskaerak.

espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 0028 - 02

Data: 1970 / 1970

ID 576 Sailkapena: Zerbitzuak - Hauteskundeak - -

Hauteskunde erroldaren zuzenketak.

espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 0029 - 09

Data: 1970 / 1970

ID 594 Sailkapena: Zerbitzuak - Hauteskundeak - -

F.E.T. y de las JONS (Falange EspaƱola Tradicionalista) delakoaren udal aholkularien hauteskundeak.

espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 0035 - 11

Data: 1970 / 1970

ID 670 Sailkapena: Zerbitzuak - Hauteskundeak - -

1970. urteko Udal Hauteskundeak.

espediente Ikusi Fitxa